Pełna lista osób, które przyczyniły się do działalności grupy i powstawania projektu Czas Zapłaty
zostanie opublikowana w związku z premierą moda.